Договор публичной оферты


Публічна оферта

Інтернет-магазин «Украшарик», розташований на доменному імені www.ukrasharik.od.ua ФОП Обертайло Р.П. (Витяг ЕДПРПОУ №) м. Балта вул. К. Маркса 17, в особі Обертайло Р.П. на підставі Витягу ЕГПРПОУ №3151018672 , іменованого надалі «Продавець», публікує Публічну оферту про продаж товарів дистанційним способом.

1.       ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічна оферта (надалі «Оферта») – публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, скласти із Продавцем договір Купівлі-продажу товару дистанційним способом (надалі «Договір») на умовах, що містяться в даній Оферті, включаючи всі Додатки.

1.2. Замовлення товарів на сайті Інтернет-магазину – найменування, вказані Покупцем з асортименту товару , запропонованого до продажу, при оформленні заявки на придбання товарів на сайті Інтернет-магазину або через Оператора.

2.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Замовлення Покупцем Товару, розміщеного на сайті Інтернет-магазину, означає, що Покупець згідний з усіма умовами даної Оферти.

2.2. Адміністрація сайту Інтернет-магазину має право вносити зміни в Оферту  без повідомлення Покупцям.

2.3. Термін дії Оферти необмежений, якщо інше не вказане на сайті Інтернет-магазину.

2.4. Продавець надає Покупцю повну та достовірну інформацію про Товар, включаючи інформацію щодо основних споживчих властивостей Товару, місця виготовлення, а також інформацію про гарантійний термін та термін придатності Товару на сайті Інтернет-магазину.

3. ЦІНА ТОВАРУ

3.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на сайті Інтернет-магазину.

3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінювати ціну на будь-яку позицію Товару.

3.3. У разі змінення ціни на вказаний Товар, Продавець зобов’язаний впродовж 2 днів проінформувати Покупця про зміну ціни Товару.

3.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна була змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

3.5. Зміна Продавцем ціни на сплачений Покупцем Товар не допускається.

3.6. Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті Інтернет-магазину, або повідомляє Покупцю при оформленні замовлення Оператором.

3.7. Обов’язки Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту нарахування Продавцю грошових коштів.

3.8. Розрахунки між Продавцем і Покупцем  проводяться способами, вказаними на сайті Інтернет-магазину в розділі «Доставка та оплата».

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Оператора за телефонами +380930522848, +380683084864, або через сервіс сайту Інтернет-магазину https://www.ukrasharik.od.ua .

4.2. Під час реєстрації на сайті Інтернет-магазину, Покупець зобов’язаний надати наступну реєстраційну інформацію:

4.2.1. Ім’я Покупця або вказаної ним особи (Отримувача),

4.2.2. адреса, за якою необхідно доставити Товар (якщо доставка здійснюється за адресою Покупця),

4.2.3. адреса електронної скриньки,

4.2.4. контактний телефон.

4.3. Найменування, кількість, асортимент, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказується у кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.

4.4. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запитати її у Покупця. У разі не надання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за обраний Покупцем Товар.

4.5. Під час оформлення замовлення через Оператора (п 4.1 даної Оферти), Покупець зобов’язаний надати інформацію, вказану в п. 4.2 даної Оферти.

4.6. Прийняття Покупцем умов даної Оферти здійснюється внесенням Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора, дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця. Затвердивши Замовлення обраного Товару, Покупець надає Оператору необхідну інформацію у відповідності з порядком , вказаним в п. 4.2 даної Оферти.

4.7. Продавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем під час оформлення Замовлення.

4.8. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації під час оформлення Замовлення.

4.9.Договір купівлі-продажу дистанційним способом  між Продавцем і Покупцем вважається складеним з моменту видачі Продавцем Покупцю касового або товарного чеку або іншого документу, що підтверджує оплату Товару.

4.10. Продавець забезпечує наявність у себе представлених в Інтернет-магазині Товарів. Супроводжуючі характеристики Товарів не є вичерпними й можуть містити в собі помилки. З метою уточнення інформації, Покупець може звернутися за консультацією до Оператора по вказаним на сайті Інтернет-магазину телефонам.

4.11.  У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів, Продавець має право виключити вказаний Товар із Замовлення або анулювати Замовлення, повідомивши про це Покупця на електронну пошту, або зателефонувавши йому.

4.12. Покупець несе повну відповідальність за надання недостовірних даних, які зробили неможливим виконання Продавцем своїх обов’язків перед Покупцем.

4.13. У разі повної або часткової відсутності заздалегідь оплаченого Замовлення, Покупцю пропонується заміна. У разі відсутності Товару на заміну, вартість відсутнього Товару повертається Покупцем способом, узгодженим між Продавцем і Покупцем.

5. ДОСТАВКА ТА ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЮ

5.1. Продавець надає Покупцю послуги доставки Товару одним із способів, вказаних на сайті Інтернет-магазину.

5.2. Якщо Договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (надалі Договір) складений з умовою доставки Товару Покупцю, Продавець зобов’язаний у встановлений Договором термін доставити Товар у місце, вказане Покупцем, якщо місце доставки Товару Покупцем не вказане, то за місцем його проживання чи реєстрації.

6. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

ФОП Обертайло Р.П.

м. Балта , вул. К. Маркса 17

ЕДРПОУ 3151018672

Уважно ознайомтеся із текстом Публічної Оферти. Якщо Ви не погоджуєтеся з будь-яким пунктом Оферти, Ви маєте право відмовитися від придбання Товарів, представлених Продавцем, та не виконувати дії, вказані в п. 2.1 даної Оферти.